hlavicka
Facebook" de cz

Umělci

Umělci a překladatelé z Čech

Ondřej Buddeus

Narozen v roce 1984 v Praze · spisovatel, překladatel a editor · studium skandinavistiky a translatologie na Univerzitě Karlově · v letech 2012 až 2014 šéfredaktor Psího vína · v rámci svého literárního projektu a me vytvořil multimediální divadelní představení a instalaci (festival Steirischer Herbst 2012) · jeho Graphic Novel "Hlava v hlavě" vyšla na podzim 2016 v německém překladu · žije v Praze

Ingeborg Fiala-Fürst

Narozena v roce 1961 ve Frýdku-Místku · literární vědkyně a historička · od návratu z emigrace v roce 1992 působí na katedře germanistiky FF UP v Olomouci, v letech 1998 až 2011 vedoucí katedry, od roku 2003 profesorka · spoluzakladatelka „Arbeitsstelle für deutschmährische Literatur“ · zaměření vědecké práce: expresionismus, pražská německá literatura, německá literatura z moravského regionu a problematika regionálního výzkumu, německá židovská literatura · žije v Olomouci

Martin Ježek

Narozen v roce 1976 v Prostějově ∙ autor, filmař a zvukový designer ∙ studium na Filmové a televizní fakultě AMU v Praze ∙ vyvinul specifickou formu 8mm filmu, založenou na montáži intuitivně zachycených obrazů v kombinaci s podobně mnohovrstevným sountrackem ∙ 2016 dokument "Heidegger in Auschwitz" ∙ žije v Plzni

Lukáš Jiřička

Narozen v roce 1979 v Praze · dramaturg, libretista a iniciátor rozhlasových projektů · studium literární vědy na Univerzitě Karlově a dramaturgie na AMU Praha · divadelní režisér, práce pro rozhlas · organizátor festivalů experimentální hudby · žije v Praze

Radek Malý

Narozen v roce 1977 v Olomouci · básník, překladatel a průkopník live poetry · studium germanistiky a bohemistiky v Olomouci · od roku 2011 vyučuje kreativní psaní na Literární akademii Josefa Škvoreckého v Praze a od roku 2015 působí jako vysokoškolský pedagog na katedře bohemistky v Pardubicích · překladatel: mj. Georg Trakl, Erich Kästner, Rainer Maria Rilke, Paul Celan · žije v Olomouci

Eva Marková

Narozena v roce 1988 v Praze ∙ studium na FF Univerzity Karlovy v Praze (bohemistika, učitelství, komparatistika, translatologie) ∙ redaktorka časopisu Plav a spolupracovnice časopisu A2 ∙ od 2012 programová ředitelka festivalu pro český jazyk a literaturu "Šrámkova Sobotka" · žije v Praze 

Pavel Novotný

Narozen v roce 1976 v Liberci · překladatel, básník, autor experimentálních textů a radiokompozic pro Český rozhlas · vysokoškolský pedagog a vedoucí katedry německého jazyka při TU Liberec · literární vědec se zaměřením na montáž a koláž, auditivní a radiofonní poezii · žije v Liberci

Jaromír Typlt

Narozen v roce 1973 v Nové Pace · spisovatel, esejista, performer, kurátor a editor · studium filozofie a bohemistiky na Karlově Univerzitě v Praze · experimentuje na pomezí literatury, zvuku, performance a výtvarného umění · žije v Praze

Umělci a překladatelé z Německa

Friedrich W. Block

Narozen v roce 1960 v Berlíně · kurátor, básník a teoretik digitální a experimentální poezie · studium germanistiky a umění / vizuální komunikace v Kasselu · vysokoškolský pedagog do 1997· v současnosti kurátor nadace Literaturstiftung Brückner-Kühner v Kasselu a vedoucí kasselského projektu mediální poezie „p0es1s“ · žije v Kasselu

Róža Domašcyna

Narozena v roce 1951 v Sernjanech v Horní Lužici · lužicko-srbská autorka · studium hornické ekonomie v Senftenbergu · studium na katedře literatury v Lipsku · od 1989 nezávislá spisovatelka · členka Saské akademie umění · žije v Bautzenu

Elke Erb

Narozena v roce 1938 v Scherbachu · básnířka, překladateka a editorka · studium germanistiky, slavistiky, historie a pedagogiky v Halle · od roku 1966 nezávislá spisovatelka · od roku 2016 docentka na katedře německé literatury a médií na Universitě v Kielu · členka Saské akademie umění · žije v Berlíně a Wuischke (Horní Lužice)

Peter Geist

Narozen v roce 1956 ve Greifswaldu · literární vědec, esejista, kritik a editor · studium germanistiky a historie v Lipsku · 1997 vedení projektu „Leipziger literarischer Herbst“ (s Ingrid Sonntag) · spolupracovník Literárního fóra v Brechtově domě, Berlín · člen Saské akademie umění · žije v Berlíně

Kristina Kallert

Narozena v roce 1962 ve Weißenburgu · bohemistka a překladatelka · studium germanistiky a východní slavistiky v Řeznu (Regensburg) a v Petrohradu, později bohemistiky na Masarykově Univerzitě v Brně · lektorka ruštiny (Universität Regensburg) a lektorka DAAD v Brně · působí na Slavistickém institutu na Universität Regensburg · žije v Řeznu

Martin Maurach

Narozen v roce 1965 v Lüneburgu · literární vědec a teoretik rozhlasové hry · studium literární vědy, lingvistiky a muzikologie na univerzitách v Tübingenu a Mnichově · habilitace 2010 na Univerzität Kassel · 2010-2014 docent na Universität Kassel · od roku 2014 lektor DAAD na Ústavu cizích jazyků Univerzity v Opavě · žije v Opavě

Manos Tsangaris

Narozen v roce 1956 v Düsseldorfu · skladatel a mediální umělec · studium skladby, nového hudebního divadla a hry na bicí nástroje na Musikhochschule Köln · 2009 profesor skladby na Hochschule für Musik "Carl Maria von Weber" v Drážďanech · od 2010 člen Saské akademie umění · v zimním semestru 2017/18 hostující profesor na norské hudební akademii v Oslu · žije v Drážďanech a Kolíně nad Rýnem

Charlotte Warsen

Narozena v roce 1984 v Recklinghausenu · básnířka a výtvarnice · studium výtvarného umění a angličtiny v Düsseldorfu, Kolíně nad Rýnem a Joensuu 2017 · doktorát z filozofie · od 2015 vědecká spolupráce na výzkumném projektu Kulturtechnik Malen · debut "vom speerwurf zu pferde" 2014 Luxbooks · žije v Berlíně

 

Umělci a překladatelé z Polska

Marek Śnieciński

Narozen v roce 1958 ve Vratislavi · kritik, kurátor a překladatel · studium historie, dějin umění a klasické filologie · 2001–2002 umělecký ředitel Fotografické vysoké školy ve Vratislavi · od 2009 vysokoškolský pedagog na Umělecké akademii ve Vratislavi · překladatel mj. Undine Materni · žije ve Vratislavi

Leszek Szaruga

Narozen v roce 1946 v Krakově · básník, literární vědec, editor a překladatel · studium filozofie a polonistiky ve Vratislavi · 1968 po zatčení z politických důvodů dálkové studium polonistiky · 1987 odchod do západního Berlína · 2003 návrat do Polska · profesor pro německou literaturu na Univerzitě Varšava · překladatel: mj. Else Lasker-Schüler, Johannes Bobrowski, Rose Ausländer, Sarah Kirsch · žije ve Varšavě

patneri