hlavicka
Facebook" de cz

Program

středa, 29.11.2017

individuální příjezd

14:00-15:00 Krajská vědecká knihovna v Liberci, velký sál (mapa)
Krajská vědecká knihovna v Liberci, Rumjancevova 136/1
Poezie a překlad jako kreativní proces

zahájení a přivítání:
doc. RNDr. Miroslav Brzezina Csc., proděkan Přírodovědně-humanitní a pedagogické fakulty TU v Liberci
Klaus Michael, tajemník Saské akademie umění
Mgr. Blanka Konvalinková, ředitelka Krajské vědecké knihovny v Liberci

úvod do tématu:
Dr. Peter Geist, Saská akademie umění
Mgr. Pavel Novotný Ph.D., vedoucí katedry německého jazyka TU v Liberci

úvodní přednášky:
Radek Malý, Kristina Kallert, Róža Domašcyna

 

15:30-18:00 Krajská vědecká knihovna v Liberci, velký sál (mapa)
Slovo za slovo – první dílna na téma přeložitelnost poezie

zaměření: Za jakých podmínek je cizojazyčný text přenositelný do mateřského jazyka? Co se přitom vytratí, co nového vznikne? Není nakonec jakékoli tvůrčí psaní vlastně zároveň překládáním? A není každý překlad zároveň přebásněním?

úvod a moderace:
Ingeborg Fialová-Fürstová

přednáška:
Elke Erb: "O překládání ze střední horní němčiny"

diskuse v dílně:
Róža Domašcyna, Elke Erb, Kristina Kallert, Marek Śnieciński, Leszek Szaruga

 

individuální večeře

 

20:00 Knihkupectví Fryč (mapa)
Knihkupectví a antikvariát Fryč, Pražská 137/14, Liberec
POEZIE V POHYBU
překladatelé čtou ukázky ze své práce

autorské čtení: Róža Domašcyna, Elke Erb, Radek Malý, Marek Śnieciński, Leszek Szaruga, Charlotte Warsen

moderace:
Peter Geist a Pavel Novotný

 


čtvrtek, 30.11.2017

10.00-12.00 Knihkupectví u Fryče (mapa)
Zvuk za zvuk – druhá dílna na téma přeložitelnost poezie

zaměření: diskuse o mezích přeložitelnosti poezie v médiích

přednáška:
Friedrich W. Block: "Poezie a transmediálnost"
úvodní přednáška o digitální poezii

diskuse v dílně a prezentace:
Friedrich W. Block
Manos Tsangaris (radiofonní kompozice, poezie, mediální umění)
Martin Ježek, Martin Maurach, Jaromír Typlt ("Poetry Films")

moderace: Pavel Novotný a Martin Maurach

 

polední přestávka

 

14.00-16.00 Krajská vědecká knihovna v Liberci, velký sál (mapa)
Poezie jako otevřená struktura – třetí dílna na téma přeložitelnost poezie

zaměření: "Básník a mlčení"- podle Eugena Gomringera, poezie jako struktura, rozmanité básnické techniky, fonetická poezie (Lautpoesie), Sound Poetry, auditivní poezie, mediálnost jazyka

úvod a moderace: Ingeborg Fialová-Fürstová a Eva Marková

diskuse v dílně:
Ondřej Buddeus, Kristina Kallert, Eva Marková, Charlotte Warsen

 

17.00-19.30 Kino Varšava, malý sál, velký sál (mapa)
Kino Varšava, Frýdlantská 285
POEZIE V POHYBU – audiovizuální performance

závěrečná akce česko-polsko-německé básnické a překladatelské dílny s instalacemi, zvukovými a textovými performancemi

prezentace výsledků jednotlivých dílen:
Eva Marková a Peter Geist

instalace, zvukové a textové performance:
Lukáš Jiřička, Martin Ježek, Manos Tsangaris

moderace: Pavel Novotný a Peter Geist

diskuse/get together

 


pátek, 01.12.2017

individuální odjezd

 

patneri