hlavicka
Facebook" de cz

Poezie v pohybu
Poezie v médiích a její překlad

Česko-německo-polská básnická a překladatelská dílna, Liberec 29.-30.11.2017

 

realizace

Dr. Peter Geist, Sächsische Akademie der Künste/Saská akademie umění

Mgr. Pavel Novotný Ph.D., vedoucí katedry německého jazyka TU v Liberci

ve spolupráci s Róžou Domašcynou

 

Úspěšná autorská a překladatelská dílna "Poesie in Bewegung/Poezie v pohybu", kterou v Liberci pořádá Saská akademie umění, se letos na podzim dočká druhého pokračování. Překladatelé, básníci a autoři z Česka, Německa a Polska se budou zabývat výzvami, které pro jejich práci představují nové mediální formy poezie.
Za jakých podmínek je cizojazyčný text přenositelný do mateřského jazyka? Co se přitom vytratí, co nového vznikne? Není nakonec jakékoli tvůrčí psaní vlastně zároveň překládáním? A není každý překlad zároveň přebásněním? Dílna, která se upsala tomuto „nekonečnému úkolu“ (Friedrich Schlegel), zohlední nová moderní média básnické tvorby.

ve spolupráci s katedrou německého jazyka Přírodovědně-humanitní a pedagogické fakulty TU v Liberci, s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci a za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti.

 

Předchozí konání v roce 2014

Program

středa, 29.11.2017

14:00-15:00
Krajská vědecká knihovna v Liberci, velký sál
Poezie a překlad jako kreativní proces

15:30-18:00
Krajská vědecká knihovna v Liberci, velký sál
Slovo za slovo – první dílna na téma přeložitelnost poezie

20:00
Knihkupectví Fryč
POEZIE V POHYBU - překladatelé čtou ukázky ze své práce


čtvrtek, 30.11.2017

10.00-12.00
Knihkupectví u Fryče
Zvuk za zvuk – druhá dílna na téma přeložitelnost poezie

14.00-16.00
Krajská vědecká knihovna v Liberci, velký sál
Poezie jako otevřená struktura – třetí dílna na téma přeložitelnost poezie

17.00-19.30
Kino Varšava, malý sál, velký sál
POEZIE V POHYBU – audiovizuální performance

patneri